Mesék » Mesemalom 2

Mesemalom 2

Logíria új királya, Arszin ismét kalandriai földre hág. Fogadjátok szeretettel Adorit, Szolansz és a kalandriai uralkodópár kalandos történetét, no meg új hőseinket, Gorgoszt, a kígyóhajú, szépséges boszorkányt, Rukkot és Trakkot, a bátor tippantókat! A malom Hankának és a Mesemalom olvasóinak ajándékozta meséjét Aldin fiairól, és a mesék erejéről.

Hanka és Hanka

thumb
A kis Hanka volt Hanka néni legnagyobb unokája. A nagymama már nehezen mozgott, de azért mindig mosolygott, amikor kisétált a gyerekekkel a játszótérre.

Szombati kirándulás

thumb
Szép, napsütéses, nyári reggel volt. Hanka álmosan kóválygott a lakásban.

Aldin király

thumb
Aldin király bejárta a Terdon bolygó minden országát, mielőtt fejére került Kalandria koronája. Meg akarta ismerni a népeket, a szokásokat, az ősi legendákat.

Fréza fogságba esik

thumb
Legyezőföldre a legrövidebb út a Kalandriai-szoroson keresztül, Logírián át vezetett. Aldin valaha sokat mesélt feleségének a háborúról. Logíria uralkodójáról, Logoszról, aki megtámadta Kalandria földjét, és Híriáról, aki hősiesen megvédte az országot, és felszabadította a bolygót.

A Kolmen fennsíkon

thumb
Frézát hiába várták a Szivárvány Palotában. Nem jött haza sem egy hónap, sem egy év múltán. Senki nem tudta, hova tűnt a királynő.

A tippantók

thumb
Trunk és Umber országszerte hírül adták Híria döntését. Kalandria népei csendes derűvel vették tudomásul, hogy véget ért a hosszú átmeneti állapot, és a Szivárvány Palotába újra uralkodó költözik. Mit uralkodó! Uralkodók!

Kalandriai nagytanács

thumb
Adorit megkérte Trakkot és Rukkot, hogy segítsenek összehívni a nagytanács ülését. Hogy átadja a meghívót, Rukk először a fennsíkra repült, utána a sejemanók közé, az erdőkbe. Trakk Umbert kereste fel kedvenc tópartján.

Logíriai hadurak tanácsa

thumb
Arszin dühös volt és tehetetlen. Hozzászokott, hogy mindig mindent megkapott, amire vágyott. Gyermekkorában az áhított játékokat, ifjúkorában a nemes telivéreket, és persze aranyat, szekérderéknyi kincset.

Viharos éjszaka

thumb
Adorit és a két tippantó úgy érezte, hogy soha nem ér véget az az éjszaka. A holdat és a csillagokat viharfellegek takarták el. Olyan sötét volt, hogy az orrukig se láttak. Kitartóan meneteltek, dacolva az erős széllel.

Furunk története

thumb
Furunk, a kis sejemanó magába roskadva huppant vissza az illatos avarba. Hogy elmesélhesse szomorú történetét, újra felidézte a napot, amikor a logíriai hadsereg megtámadta az országot.

Gorgosz

thumb
Arszin egyedül kelt útra. A kígyóhajú, márványarcú boszorkány sziklás birodalmába tartott. Gorgosz valaha a legszebb logíriai nő volt, de gonoszságáért súlyos büntetéssel lakolt.

Külön utakon

thumb
Arszin észrevétlenül akart távozni, de a pletyka gyorsabban terjedt a logíriaiak között, mint bármilyen járvány.

Három manó nekivág

thumb
Furunk magabiztosan vezette keresztül a kis csapatot a rusafa erdőn. A Kalandriai-szoros irányába a nyugati ösvényen kellett haladniuk.

Arszin nyomában

thumb
Rukk olyan izgatott volt, hogy a nap első sugaraira felkapta a fejét. Felrázta a többieket, és kapkodva összepakolt az iszákokba.

Börtön a falakon túl

thumb
A góliátmadár hangtalanul vitorlázott a szürkülettel együtt alászálló felhők között. Hatalmas volt, teste mégis szinte beleolvadt a környezetbe.

Arszin Kalandriában

thumb
Logíria királyát senki se tartóztatta fel a határon. Őrszemek sem állták útját se az egyik, se a másik oldalon.

Apa és fia

thumb
Adorit zavarodottan bámulta a rabot. - Ez lehetetlen – habogta. – Mindenki úgy gondolja, hogy te már nem is… - Ki vagy te? – kérdezte a rab, és gyanakodva méregette a fiatalembert, aki leplezetlen kíváncsisággal bámult be rá.

Cella az alagsorban

thumb
Aldin király emlékezetében elevenen élt, amikor egyszer a cellája előtt két őr az alagsori börtönről és annak különleges foglyáról beszélgetett.

Gorgosz meséje

thumb
Gorgosz le sem vette távcsövét a szeme elöl, mióta Arszin elindult. Nyomon követte minden lépését. Repeső szívvel figyelte, hogyan mérgezi a szer a kalandriai búzamezőt.

Híria palotájában

thumb
Furunk és Trakk lélekszakadva loholtak a Kolmen fennsík felé. Még az útjukba kerülő kalandozókat is kizökkentették nyugalmukból, ami példátlan eseménynek számít Kalandriában.
1 | 2