Mesék » Kandúrkaland

Kandúrkaland

A bizonyíték

thumb
A gyerekek, ahogy Franci néni Eleonórát és Tivadart nevezte, másnap este nem értek rá. Franci néni azonban egyedül is vállalta, hogy Cuki nyomába ered. Itt valami titok lappang, mondogatta, miközben izgatottan járkált fel és alá a szobában. Majd Miss Franci szépen utánanéz a dolognak!

Kamu

thumb
Kamu a tujabokor felé indult. Görbe lábait óvatosan emelgette, mint aki meleg parázson sétál. Mióta rendszeresen evett, sokkal könnyebben járt, pedig neki kevesebb jutott az ételből, Húzós magának tartotta meg a vacsora legfinomabb részét.

Az óriás

thumb
Cuki és Borneó másnap este is a Kotorékdombnál találkoztak.

Habzsidőzsi

thumb
- Uramisten! Mekkora dög! – sikított fel Franci néni. Vészhelyzet van, csodába a titkos megfigyeléssel, suhant át az agyán, és előrontott a tujabokor oltalmából, hogy halálra rémült kandúrja segítségére siessen.

Nyomozókutya

A kóbormacskák elmerültek a falatozásban. Borneó feje is egyre mélyebben lógott be a dobozba. Húzós fejezte be elsőnek. Tekintetével Kamut kereste, ám a foltos macska még görnyedten hajolt a konzerv fölé.

Szimat

thumb
Vendel bácsi magabiztosan vezette Franci nénit az egyforma épületek között. Eleonóra ugyanabban a házban lakott, ahol ő, csak éppen egy emelettel lejjebb. A bácsi azt is tudta, mikor van otthon. Elárulták a zongorafutamok. Ilyenkor Vendel bácsi lekapcsolt rádiót, tévét, és csakis a szomszédból áradó muzsikára figyelt.

Menet, melyet kutya vezet

thumb
Eleonóra tétován toporgott az ajtónál. - Az imént valaki csöngetett! – szólalt meg Vendel bácsi. – Talán nem hallottad? - Dehogynem! – köhintett zavartan Eleonóra. – Máris megyek.

Nyomozás a Szemét-szigetek körül

- Mozdulni sem tudok! – panaszkodott Vendel bácsi. – Az elmúlt egy évben összesen nem ettem annyi krémest, mint most egy ültő helyemben! Még Tirex is derekasan jóllakott!

Iszkaszentgyörgy

A pince évek óta elhagyatottan állt a szomszédos tárolók között. Néhai ablakának perembe szorult üvegdarabjait szürke por borította, törötten tátongott, mióta Rosszcsont Öcsi, a lakótelep aranylábú focistája egyszer régen telibe találta.

Hangok a pince mélyéből

A telihold kíváncsian kandikált be a pince a törött ablakán keresztül, figyelte, hogy csúszik le Mirci torkán az első falat. Ám a lyuk a következő pillanatban elsötétedett. Blans, Húzós és Mirci riadtan összebújtak.

Hivatalos vészhelyzet

A nyomozók nyitva találták a tízemeletes ház pincéjének lejáratát. Eleonóra elborzadva nézte a rozsdás vasajtót. Csakis valami gonosz rém rejtőzködhet odalenn, gondolta. Szólni nem mert, de titkon megragadta Tivadar kezét, és a sötétben együtt botladoztak lefelé a lépcsőfokokon. Szerencsére nem láthatja, mennyire elpirultam, kalimpált a fiú szíve.

Különleges esküvő

A házakat és a villanyoszlopokat titokzatos falragaszok lepték el. Színes papírfecnik hirdették lakótelep-szerte, hogy különleges esküvőre hívnak minden ott élőt.
1 | 2