Mesék » Milda » (12.) Ki mit tud?

Ki mit tud?

Lilla egyedül bandukolt hazafelé. Már csak néhány lépés választotta el a lakás ajtajától, amikor egy ötlet, mint egy apró méhecske, hirtelen befészkelte magát a fejébe. Eszébe jutott a mondat, amit Mildától hallott. „Akinek van fantáziája, az használja!" Vidáman szökdécselve tette meg a hátralévő utat, miközben hátitáskájában fel-alá ugrándoztak a tankönyvek, a füzetek, és hangosan csörömpöltek az írószerek.

Még az ajtóban eldobta a táskát. Az íróasztalhoz ült, és a tolla végét rágcsálva elmélyülten írni kezdett. Néha hangosan felkacagott. Elkészült a haditerv. Az anyukája, aki a konyhában tett-vett, nem értette, hogy mitől olyan kivételesen jókedvű ma a lánya.

„Kész! Már csak a szereplőválogatás van hátra!" - gondolta Lilla boldogan, és mint egy jóllakott pocok, elterült a babzsák fotelben.

Másnap megsúgta a barátainak, hogy óriási terve van, amit majd Mildánál megbeszélnek. Iskola után a Karmazsin utcában a négy gyerek félrevonult a vörös kanapés szobába. Elfojtott nevetgélés, izgatott suttogás hangjai szűrődtek ki.

Egy órával később kipirult arccal léptek ki a kertbe. Milda mosolyogva végigmérte őket.

- Miben mesterkedtek?

- Á, semmi különös, csak a holnapi fellépést beszéltük meg - válaszolt Lilla. - Eljönnél a holnapi Ki mit tudra? Vendégeket is hívhatunk!

- Nem is tudom... Már annyi mindent terveztem holnapra. Talán...

Másnap az egész iskola a vetélkedő lázában égett. Még a délutáni leckeírás is elmaradt. A titkárságon kellett leadni a jelentkezéseket, megjelölve a produkció címét. Lilla azonban csak ennyit írt a lapra: „meglepetés".

A tornaterem zsúfolásig megtelt nézőkkel, és délután kettőkor végre megkezdődött a műsor. Katinka néni konferálta fel a számokat.

Végre rájuk került a sor. A nézők izgatottan figyelték, ahogy Konrád és a lányok két iskolapaddal és négy székkel berendezik a színpadot. Senki nem sejtette, mi lehet a „meglepetés" produkció.

Minden szem Konrádra szegeződött, aki hangosbeszélőt formált a tenyeréből, és elváltoztatott, érdes hangon így szólt:

- Itt Tóni bácsi, a portás beszél. Megkérem Anna nénit, Kati nénit, Juli nénit és Piroska nénit, hogy fáradjanak az osztályterembe!

A megszólított pedagógusok ijedten néztek körbe. A lányok szelíd erőszakkal a színpad közepére állított padokhoz vezették őket. Zavart mosollyal elfoglalták kijelölt helyeiket.

Lilla átvette a mikrofont.

- Megkérjük az iskolapadban helyet foglalt diákjainkat, hogy koncentráljanak, és segítsék az oktatás menetét! Ma matematikával kezdünk. Kati néni tartja az órát!

Kati néni széttárta a karját, de még mielőtt megszólalhatott volna, Fruzsi ugrott elő. Szétbontott egy hosszú papírtekercset, amelyen különböző színekkel bonyolult összeadási és kivonási példák sorakoztak.

Szigorúan összeráncolta a homlokát, és felemelt mutatóujjal így szólt.

- A megoldási idő 15 másodperc! Aki a szomszédjáról lesni merészel, annak elveszem a dolgozatát.

Dóri minden tanárnak kiosztott egy papírlapot és egy tollat.

- Stopper indul! - kiáltotta Fruzsi.

Néhány másodperc múlva Dóri valóban beszedte be a dolgozatokat.

- Hmm... - dünnyögte Fruzsi. - Egészen jó eredmények születtek, de sajnos, kivételek vannak! Egy valaki biztosan nem készült a mai órára. Ez tisztán látszik a dolgozat eredményéből.

Fruzsi katonás léptekkel vonult el a padig, ahol Kati néni ült. A dolgozatot lobogtatva, szigorúan ránézett.

- Kérlek, menj a táblához! Adok egy esélyt a javításra.

Kati néni pironkodva felállt a padból.

- Elnézést Fruzsi néni... Tényleg nem készültem a matematika dolgozatra, ugyanis tegnap délutánra kaptam időpontot a kozmetikushoz.

A közönség harsányan felnevetett. Még Fruzsi is alig tudta türtőztetni magát. Nem számított rá, hogy Kati néni ilyen frappánsan visszavág.

- Hmm... A kozmetikus valóban komoly és elfogadható indok! Rendben, de azért térjünk rá a feladatra! Egy tucat piros és tizenkét kék zoknim van egy fiókban. Legalább hány zoknit kell kivennem ahhoz, hogy biztosan legyen két azonos színű? - hadarta.

Kati néni erősen törte a fejét.

- Tizenhármat!

Fruzsi a fejét ingatta.

- Te azt számoltad ki, hogy hány zoknit kell kihúzni ahhoz, hogy biztosan legyen két különböző színű! De a helyes válasz a három! Ennyi zokniból már biztosan lesz két azonos! Máskor jobban figyelj oda!

Kati néni nevetett. A közönség tombolt jókedvében.

Konrád kicsengetett, azután szertartásosan becsengetett és bejelentette, hogy magyar óra következik.

 


« Előző rész    |    Következő rész »


Ha neked is tetszett, oszd meg ismerőseiddel!


Ugrás a lap tetejére