Adatkezelési Szabályzat

1. Az adatkezelő neve:

Gönczi Ágnes

2. Elérhetőség:

info@mesemalom.hu

3. Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

4. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

5. A kezelt adatok köre:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok: Megszólítás és Email cím. Az email címet az Adatkezelő harmadik személynek nem adja meg, arra csak rendszerüzenetek és hírlevelek mehetnek. Ezen az email cím tulajdonos felhasználója sem változtathat (nem adhat meg enyhébb jogosultságot). Azonban ez nem zárja ki, hogy leveleiben a Felhasználó azt közöljön magáról, amit csak akar.

6. Az adatkezelés célja:

A felhasználó által opcionálisan megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Felhasználó részére rendszerüzenetek és hírlevelek küldésének lehetősége. 

7. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó döntése szerint adatainak törlését bármikor kezdeményezheti a rendszerüzenetek és hírlevelek szövegében megtalálható törlő linkre kattintva.

8. A Felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet az általa regisztrált email- címéről e-mailben a info@mesemalom.hu email címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A Felhasználó kérheti adatai törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

9. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (dr. Jóri András adatvédelmi biztos, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a info@mesemalom.hu email címen.


Ugrás a lap tetejére